Lumea vie

         Lumea vie este clasificată în 5 regnuri:

1. Regnul Monera(Procariota) (bacterii, virusuri,etc)

regnul monera

2. Regnul Protista( alge și protozoare)

Regnul Protista

3. Regnul Fungi ( ciuperci, mucegaiuri și drojdii)

REGNUL FUNGI

4. Regnul Plantelor

REGNUL PLANTELOR

5. Regnul Animal

REGNUL ANIMAL

Rezolvă următoarea fișă de lucru din linkul de mai jos și trimite-mi fișa rezolvată:

https://www.liveworksheets.com/bc1195839bh

                                     

                                                   Ce este ecologia?

      Ecologia este o ramură a biologiei care studiază interacțiunile dintre organisme și mediul lor de viată.

       1866- anul în care a fost introdus termenul de ecologie.

       Ecologi-oameni de știință care studiază ecologia.

       Ecologiști-persoane care militează pentru protecția mediului.

       Individul-cel mai jos nivel de organizare a materiei vii.

                      - un exemplar al unei anumite specii ( exemplu: lup, elefant african, lalea, etc.)

       Populația- nivel de organizare a materiei vii supra-individual

                       - este alcătuită din indivizii unei specii care trăiesc pe același teritoriu.

        Biocenoza-este alcătuită din totalitatea populațiilor care trăiesc pe același teritoriu.

                         -este un nivel de organizare a materiei vii, superior populației.

                          - cuprinde toate populațiile dintr-un anumit teritoriu.

        Biotopul-este teritoriul unde își desfășoară viața o biocenoză.

                      - este alcătuit din totalitatea elementelor abiotice( fără viață) dintr-un anumit teritoriu: rocile, apele, formele de relief,etc.

        Biosfera- ultimul nivel de organizare al materiei vii.

                      - reprezintă sfera de viață a Pământului.

                      - cuprinde toate organismele vii de pe Terra.

     Nișa ecologică- locul ocupat de o populație în cadrul mediului său de viață.