Misiunea

Misiunea Școlii Gimnaziale Speciale Baia Mare este asigurarea serviciilor educaționale speciale pentru copiii cu CES printr-un program psihopedagogic complex, realizat în/de echipa educațională a unității școlare – profesor psihopedagog profesor educator, profesor logoped, profesor kinetoterapeut, profesor de psihodiagnoză, profesor de psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială ; formarea de capacități și abilități prin programul de terapie educațională complexă și integrată, asigurarea asistenței și ocrotirea copiilor , cu scopul dezvoltării autonomiei personale și sociale, responsabilizării, toleranței și încrederii în sine.


Dorința călăuzitoare în ceea ce privește instruirea și educarea copiilor cu CES accentuează necesitatea evoluției serviciilor educaționale și terapeutice oferite , realizarea de proiecte/parteneriate care să sporească baza mateială a școlii, comunicarea permanentă cu părinții/ tutorii legali ai elevilor, în calitate de parteneri educaționali, formarea de specialitate a personalului didactic, prezența elevilor la programul educațional și implicarea acestora în activități diverse cu rol stimulativ, compensator, recuperator, în funcție de potențialul individual al acestora, în vederea unei cât mai bune integrări școlare, sociale și socio profesionale a acestora.


Pe lângă progresul cognitiv și terapeutic obținut de către elevi la școala specială , un interes deosebit manifestă copiii cu CES în cadrul activităților educative școlare și extrașcolare , înregistrând performanțe în cadrul orelor de terapie ocupațională , prin participarea la diverse concursuri școlare interne, locale, județene, regionale, naționale, sub atenta îndrumare a cadrelor didactice .

Adresa

Localitatea Baia Mare
Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.25/A
Cod poştal 430292, Judeţul Maramureş

Contact

telefon: +40 262 213 692
fax: +40 262 213 692
e-mail: scoalaajutatoare2@yahoo.com

Program de lucru