Istoric

Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare a existat de-a lungul timpului sub diverse denumiri: Şcoală Ajutătoare, Scoală Generală pentru Copii cu Deficienţe, Școală Specială. Până în anul 2011, în Baia Mare au existat două şcoli speciale. În acelaşi an s-a realizat restructurarea celor două unităţi de învăţământ: Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe nr. 1 Baia Mare a fost comasată cu Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţe nr.2 Baia Mare. Şcoala Generală pentru Copii cu Deficienţă din Gârdani a fost desfiinţată în acelaşi an, resursa umană urmând drumul spre oraşul Baia Mare.
Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, Consiliul Judeţean Maramureş, colectivele de cadre didactice şi de elevi, personalul didactic auxiliar şi nedidactic, părinţii, au contribuit la realizarea unei şcoli speciale valoroase şi prietenoase, denumită astăzi Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare.

Beneficiarii sistemului de învăţământ special de la Şcoala Gimnazială Specială Baia Mare sunt: minori încadraţi în grad de dizabilitate, minori proveniţi din sistemul de protecţie socială, minori proveniţi din familii monoparentale, minori proveniţi din sistemul de învăţământ de masă, în urma repetatelor eşecuri şcolare, care prezintă certificate de orientare şcolară şi profesională emise de către Comisia Judeţeană de Orientare Şcolară şi Profesională din cadrul CJRAE MM.

Școala este caracterizată printr-un ethos profesional bun. Trăsăturile dominante sunt cooperarea, munca în echipa, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare. Climatul organizaţiei şcolare este deschis, stimulativ, caracterizat prin dinamism. Relaţiile dintre cadrele didactice sunt deschise, colegiale, de respect şi de sprijin reciproc. Tipul dominant de cultura pentru organizația noastră este cultura de tip sarcină. Sarcinile sunt distribuite în raport cu potențialul membrilor organizației, urmărindu-se valorificarea optima a acestuia. Relaţiile interpersonale existente permit manifestarea unor valori precum cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, ataşamentul faţă de copii, respectul pentru profesie, libertatea de exprimare, dorinţa de afirmare. Cadrele didactice, întregul personal didactic auxiliar şi nedidactic au posibilitatea să îşi pună în valoare CREATIVITATEA şi în acelaşi timp să dea dovadă de RESPONSABILITATE, construind şi realizând activităţile specifice propuse, adaptate domeniului lor de pregătire. Managementul este unul transparent, flexibil, stimulativ, bazat pe încrederea în oameni, în capacitățile lor creative și de autocontrol. A fost elaborat Regulamentul Intern care cuprinde norme privind activitatea elevilor, a cadrelor didactice si personalului nedidactic.

Adresa

Localitatea Baia Mare
Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.25/A
Cod poştal 430292, Judeţul Maramureş

Contact

telefon: +40 262 213 692
fax: +40 262 213 692
e-mail: scoalaajutatoare2@yahoo.com

Program de lucru