Decizii

Decizie privind numirea comisiei pentru gestionarea si acordarea tichetelor sociale

Decizie privind aprobarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie

Decizie privind constituirea comisiei pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

Decizie privind numirea Consiliului de Administraţie (Hotărâre privind stabilirea numărului de membri)

Decizie comisia pentru prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar

Decizie comisia de monitorizare a notarii ritmice si verificarea cataloagelor

Decizie comisia de mobilitate

Decizie comisia pentru acordarea burselor

Decizie comisia privind violenţa psihologică

Decizie comisia de inventariere

Decizie comisia de organizare concursuri

Decizie delegare atribuţii

Decizie comisia de revizuire ROI

Decizie comisia de completare date

Decizie comisia de îndrumare a debutanţilor

Decizie comisia SCIM

Decizie comisia de evaluare internă

Decizie comisia de distribuire ajutoare sociale

Decizie comisia pentru programul lapte-corn

Decizie comisia SIIIR

Decizie comisia pentru perfecţionare

Decizie comisia pentru formare continuă

Decizie comisia de securitate şi sănătate în muncă

Decizie numire consilier de etică

Decizie comisia PSI

Decizie comisia CEAC

Decizie comisii metodice

Decizie secretar consiliu de administraţie

Decizie responsabil proiecte

Decizie secretar consiliu profesoral

Decizie consiliu profesoral

Decizie comisia pentru curriculum

Decizie comisia privind starea de sănătate

Decizie comisia pentru calcularea dobânzilor

Adresa

Localitatea Baia Mare
Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.25/A
Cod poştal 430292, Judeţul Maramureş

Contact

telefon: +40 262 213 692
fax: +40 262 213 692
e-mail: scoalaajutatoare2@yahoo.com

Program de lucru