Decizii

An şcolar 2022-2023

Decizie privind numirea Consiliului de Administraţie

Decizie privind numirea comisiei de mentorat didactic si formare in cariera

Decizie privind numirea comisiei de evaluare continua

Decizie privind numirea comisiei pentru curriculum

Decizie privind numirea comisiei pentru prevenirea si eliminarea violentei

Decizie privind numirea comisiei pentru situatii de urgenta

Decizie privind numirea comisiei pentru ciolenta psihologica-bullying

Decizie privind numirea comisiei metodice a profesorilor de psihopedagogie speciala

Decizie privind numirea comisiei proiecte si programe educative

Decizie privind numirea comisiei SNAC

Decizie privind numirea responsabil de mediu

Decizie privind numirea comisiei de acordare a burselor sociale

Decizie privind numirea comisiei de coordonare a programului "Scoala Altfel"

Decizie privind numirea comisiei de mobilitate

Decizie privind numirea comisiei paritare

Decizie privind numirea comisiei pentru orar

Decizie privind numirea comisiei SIIIR

Decizie privind numirea comisiei SSM

Decizie privind numirea comisiei pentru control intern managerial

Decizie privind numirea comisiei pentru promovarea imaginii scolii

Decizie privind numirea comisiei pentru programul "Produse lactate, de panificatie"

Decizie privind numirea consiliului reprezentativ al parintilor

Decizie privind numirea coordonator al comisiei metodice a muncii educative

Decizie privind numirea coordonator al comisie metodice a profesorilor de psihologie speciala

Decizie privind numirea coordonator comisia de terapii specifice

Decizie privind numirea coordonator comisia metodica educatie pentru viata

Decizie privind delegarea atributiilor de serviciu

An şcolar 2021-2022

Decizie privind numirea comisiei pentru gestionarea si acordarea tichetelor sociale

Decizie privind aprobarea planului de integritate pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie

Decizie privind constituirea comisiei pentru implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie

Declaratie privind asumarea agendei de integritate organizationala

Decizie privind numirea Consiliului de Administraţie (Hotărâre privind stabilirea numărului de membri)

Decizie comisia pentru prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar

Decizie comisia de monitorizare a notarii ritmice si verificarea cataloagelor

Decizie comisia de mobilitate

Decizie comisia pentru acordarea burselor

Decizie comisia privind violenţa psihologică

Decizie comisia de inventariere

Decizie comisia de organizare concursuri

Decizie delegare atribuţii

Decizie comisia de revizuire ROI

Decizie comisia de completare date

Decizie comisia de îndrumare a debutanţilor

Decizie comisia SCIM

Decizie comisia de evaluare internă

Decizie comisia de distribuire ajutoare sociale

Decizie comisia pentru programul lapte-corn

Decizie comisia SIIIR

Decizie comisia pentru perfecţionare

Decizie comisia pentru formare continuă

Decizie comisia de securitate şi sănătate în muncă

Decizie numire consilier de etică

Decizie comisia PSI

Decizie comisia CEAC

Decizie comisii metodice

Decizie secretar consiliu de administraţie

Decizie responsabil proiecte

Decizie secretar consiliu profesoral

Decizie consiliu profesoral

Decizie comisia pentru curriculum

Decizie comisia privind starea de sănătate

Decizie comisia pentru calcularea dobânzilor

Adresa

Localitatea Baia Mare
Str. Barbu Ștefănescu Delavrancea nr.25/A
Cod poştal 430292, Judeţul Maramureş

Contact

telefon: +40 262 213 692
fax: +40 262 213 692
e-mail: scoalaajutatoare2@yahoo.com

Program de lucru